VAARDIGHEIDSSTRATEGIE

Vaardigheidsstrategie

Vaardigheidsstrategie
Poisson regressie-voorspellende voetbaldoelen
Poisson regressie-voorspellende voetbaldoelen
Poisson regressie is een veel gebruikte statistische methode om het aantal gebeurtenissen (in dit geval voetbaldoelen) binnen een vast interval te voo